Life stories

The program is implemented with message: Be relentless towards a better life by doing good direction and spoke before the beautiful yet. At the same time the program also included a warning about the dangers affecting life.

CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG được phát sóng vào lúc 6h30 sáng hàng ngày trong chương trình NGƯỜI ĐƯA TIN 24H trên THVL1