các hoạt động thường niên

TEAM BUILDING 2019

QUỐC TẾ THIẾU NHI 2019

SAIGONTV VÀ TELEFILM 

HỘI THI NẤU ĂN 20/10/2019

kỷ niệm 5 năm 17/07/2020