ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Binh Nguyên

Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc

Trần Chí Công

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Hiếu Dân

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Lê Nguyên Thảo

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Binh Hùng

Giám Đốc Sáng Tạo

CHUYÊN GIA

Lê Thị Ngọc Trinh

Chuyên gia

Hồ Ngọc Xum

Chuyên gia

Nguyễn Thiện Tâm

Chuyên gia

PHÒNG TCKT - HCNS

Nguyễn Nữ Minh Phong

Kế Toán Trưởng

Huỳnh Trà My

Nhân viên

Phạm Trần Thảo Nhi

Nhân viên

Lê Thanh Tân

Nhân viên

Trần Thị Mỹ Lợi

Nhân viên

PHÒNG CHUYÊN ĐỀ

Trịnh Viết Hùng

Chủ biên

Vũ Thị Phương Loan

Chủ biên

Đàm Thị Thanh Hòa

Biên tập viên

Đặng Thị Thanh Truyền

Biên tập viên

Phan Hoàng Oanh

Biên tập viên

Diệp Đặng Thanh Ngân

Biên tập viên

Nguyễn Thanh Hải

Biên tập viên

PHÒNG TIN TỨC

Đào Thị Huyền

Chủ biên

Đặng Thị Phương Quỳnh

Chủ biên

Đinh Ngọc Quỳnh Như

Biên tập viên

Nguyễn Thị Phương

Biên tập viên

Thái Thị Quỳnh Trâm

Biên tập viên

Phan Thị Thúy Hằng

Biên tập viên

Vũ Thị Mỹ Phượng

Biên tập viên

Đỗ Khánh Nhi Bình

Biên tập viên

Phan Thị Kim Oanh

Biên tập viên

Nguyễn Công Nguyên

Biên tập viên

Lê Thị Thúy Diễm

Biên tập viên

Thái Minh Hiếu

Biên tập viên

Văn Thị Trúc Phương

Biên tập viên

Đổ Thanh Phúc

Biên tập viên

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Lưu Thảo Trang

Nhân viên

Hồ Thị Thu Thảo

Biên tập viên

Phạm Mạnh Cường

Biên tập viên

Phạm Thanh Hiền

Nhân viên

PHÒNG ĐẠO DIỄN - QUAY PHIM

Nguyễn Quốc Phong

Quay phim

Nguyễn Quang Vinh

Quay phim

Ngô Quang Toàn

Quay phim

Dương Gia Huy

Quay phim

Nguyễn Tấn Vũ

Quay phim

PHÒNG KỸ THUẬT

Đoàn Ngọc Thạch

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Đạt

Nhân viên

Trần Thành Khoa

Nhân viên

Đoàn Vĩnh Hòa

Nhân viên

Phan Trọng Thuận

Nhân viên

Nguyễn Văn Nhu

Nhân viên

PHÒNG DỰNG PHIM

Lâm Mỹ Linh

Nhân viên

Dương Trung Nhân

Nhân viên

Trịnh Nguyễn Gia Huy

Nhân viên

Đỗ Tuấn Anh

Nhân viên

Nguyễn Ích Thanh Tuấn

Nhân viên

Phan Huỳnh Hải Đăng

Nhân viên

Bùi Văn Nhựt Anh

Nhân viên

Quan Thanh Dũng

Nhân viên

Phạm Xuân Phú

Nhân viên

Trần Anh Khoa

Nhân viên

Nguyễn Thanh Việt

Nhân viên

Trương Minh Trí

Nhân viên