ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Binh Nguyên

Tổng giám đốc

Nguyễn Hiếu Dân

Phó tổng giám đốc

Trần Chí Công

Phó tổng giám đốc

Nguyễn Lê Nguyên Thảo

Giám đốc kinh doanh

CHUYÊN GIA

Lê Thị Ngọc Trinh

Chuyên gia

Hồ Ngọc Xum

Chuyên gia

Nguyễn Thiện Tâm

Chuyên gia

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Đỗ Thị Thùy Linh

Trưởng phòng

Huỳnh Trà My

Nhân viên

Phạm Trần Thảo Nhi

Nhân viên

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Lê Thanh Tân

Nhân viên

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nhân viên 

PHÒNG CHUYÊN ĐỀ 1

Trịnh Viết Hùng

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Phương

Biên tập viên

Đinh Ngọc Quỳnh Như

Biên tập viên

Nguyễn Công Nguyên

Biên tập viên

Trần Thị Cẩm Tú

Biên tập viên

Nguyễn Thị Phương

Biên tập viên

Diệp Đặng Thanh Ngân

Biên tập viên

PHÒNG CHUYÊN ĐỀ 2

Nguyễn Thị Thảo

Trưởng phòng

Trương Công Dương

Chủ biên

Vũ Thị Phương Loan

Chủ biên

Đàm Thị Thanh Hòa

Biên tập viên

Trương Ngọc Ánh

Biên tập viên

Đặng Thị Thanh Truyền

Biên tập viên

Lê Thị Bích Chi

Biên tập viên

Phạm Thị Thanh Thảo

Biên tập viên

Mai Thị Búp

Biên tập viên

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Biên tập viên

Nguyễn Huỳnh Thanh Ngọc

Biên tập viên

Nguyễn Thị Hoàng Cúc

Biên tập viên

PHÒNG TIN TỨC

Trần Thị Vĩnh Uyên

Chủ biên

Lê Thị Ngọc Duyên

Chủ biên

Đặng Thị Phương Quỳnh

Chủ biên

Đào Thị Huyền

Chủ biên

Thái Thị Quỳnh Trâm

Biên tập viên

Phan Thị Thúy Hằng

Biên tập viên

Đỗ Khánh Nhi Bình

Biên tập viên

Lê Thị Thúy Diễm

Biên tập viên

Thái Minh Hiếu

Biên tập viên

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Việt Duy Anh

Trưởng phòng

 

Lưu Thảo Trang

Nhân viên

Hồ Thị Thu Thảo

Nhân viên

Nguyễn Linh Hồng My

Nhân viên

Đỗ Tuấn Anh

Nhân viên

PHÒNG ĐẠO DIỄN - QUAY PHIM

Nguyễn Quốc Phong

Trưởng phòng

Nguyễn Minh Thái

Nhân viên

Nguyễn Quang Vinh

Nhân viên

Ngô Quang Toàn

Nhân viên

Nguyễn Huỳnh Minh Trí

Nhân viên

Lê Phơ Bách

Nhân viên

Nguyễn Hoàng Thanh

Nhân viên

PHÒNG KỸ THUẬT

Phan Hiếu Nghĩa

Trưởng phòng

Đoàn Ngọc Thạch

Nhân viên

Phan Trọng Thuận

Nhân viên

Trần Thành Khoa

Nhân viên

Đoàn Vĩnh Hòa

Nhân viên

Nguyễn Văn Đạt

Nhân viên

Nguyễn Văn Nhu

Nhân viên

PHÒNG DỰNG PHIM

Nguyễn Phương Quang

Trưởng phòng

Trần Thị Mỹ Thanh

Nhân viên

Dương Trung Nhân

Nhân viên

Đinh Trọng Hiệu

Nhân viên

Trịnh Nguyễn Gia Huy

Nhân viên

Quan Thanh Dũng

Nhân viên

Nguyễn Ích Thanh Tuấn

Nhân viên

Nguyễn Nguyên Ngọc

Nhân viên

 

Lâm Mỹ Linh

Nhân viên

Đặng Ngọc Hân

Nhân viên

 

Phạm Huỳnh Hải Đăng

Nhân viên

Bùi Văn Nhựt Anh

Nhân viên

các hoạt động thường niên

TEAM BUILDING 2019

QUỐC TẾ THIẾU NHI 2019

SAIGONTV VÀ TELEFILM