ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Binh Nguyên

Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc

Trần Chí Công

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Hiếu Dân

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Lê Nguyên Thảo

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Binh Hùng

Giám Đốc Sáng Tạo

Nguyễn Thanh Bình

Giám Đốc Truyền Thông

CHUYÊN GIA

Lê Thị Ngọc Trinh

Chuyên gia

PHÒNG TCKT - HCNS

Trương Thị Ngọc Giàu

Kế Toán Trưởng

Huỳnh Trà My

Nhân viên kế toán

Phạm Trần Thảo Nhi

Nhân viên kế toán

Lê Thanh Tân

Nhân viên HCNS

Trần Thị Mỹ Lợi

Nhân viên HCNS

PHÒNG CHUYÊN ĐỀ

Trịnh Viết Hùng

Chủ biên

Vũ Thị Phương Loan

Chủ biên

Nguyễn Thanh Hải

Biên tập viên

PHÒNG TIN TỨC

Đặng Thị Phương Quỳnh

Chủ biên

Đào Thị Huyền

Chủ biên

Nguyễn Thị Phương

Biên tập viên

Đinh Ngọc Quỳnh Như

Biên tập viên

Thái Thị Quỳnh Trâm

Biên tập viên

Phan Thị Thúy Hằng

Biên tập viên

Vũ Thị Mỹ Phượng

Biên tập viên

Phan Thị Kim Oanh

Biên tập viên

Nguyễn Công Nguyên

Biên tập viên

Lê Thị Thúy Diễm

Biên tập viên

Thái Minh Hiếu

Biên tập viên

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Hồ Thị Thu Thảo

Biên tập viên

Nguyễn Hồng Vy

Nhân viên

Phạm Xuân Thủy Tiên

Nhân viên

PHÒNG ĐẠO DIỄN - QUAY PHIM

Nguyễn Quốc Phong

Quay phim

Dương Gia Huy

Quay phim

Ngô Quang Toàn

Quay phim

Nguyễn Tấn Vũ

Quay phim

PHÒNG KỸ THUẬT

Đoàn Ngọc Thạch

Trưởng phòng

Trần Thành Khoa

Nhân viên

Đoàn Vĩnh Hòa

Nhân viên

Phan Trọng Thuận

Nhân viên

Nguyễn Văn Nhu

Nhân viên

PHÒNG DỰNG PHIM

Lâm Mỹ Linh

Nhân viên

Trịnh Nguyễn Gia Huy

Nhân viên

Nguyễn Ích Thanh Tuấn

Nhân viên

Phan Huỳnh Hải Đăng

Nhân viên

Nguyễn Huỳnh Duy

Nhân viên

Quan Thanh Dũng

Nhân viên

Phạm Xuân Phú

Nhân viên

Vũ Hồng Khánh

Nhân viên